سردار علی قاسمی٬ از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران مدعی شد که «پیام استقامت ملت ما برای جهان و جهان اسلام الگو است و بیش از ۴۰ کشور در دنیا ایران را الگوی خود قرار داده‌اند.»

به گزارش دیگربان، فرمانده سپاه خراسان جنوبی همچنین با فرافکنی و قلب واقعیت، مدعی شد که «بانوان بزرگوار انقلاب را تغییر دادند و از آنچه طاغوت برای آنها برنامه‌ریزی کرده بود که تبدیل به زنان غربی شوند توانستند به بانوان انقلابی شوند.»

وی با بیان اینکه در «جنگ نرم» توجه دشمن به زنان است، اضافه کرده «در جنگ اقتصادی در بخش‌های مختلف تولید و استفاده از کالاهای داخلی بانوان تاثیر بسزایی دارند.»

این فرمانده سپاه همچنین گفته «هنوز کسی سراغ ندارد انقلابی را که مانند انقلاب اسلامی ایران بر مدار اصلی خودش ایستادگی کرده باشد.»