یک مقام ارشد سپاه پاسداران رژیم ایران ضمن تهدید به بستن تنگه بین المللی هرمز توسط این نیرو، ادعا کرد:‌ «اگر روزی احساس کنیم که نفت از اینجا خارج شود اما نفت ما خارج نشود آن موقع تنگه را مسدود می کنیم.»

به گزارش خبرگزاری امنیتی – نظامی “تسنیم”، پاسدار علیرضا تنگسیری در پاسخ به سوالی درباره احتمال بسته شدن تنگه هرمز در صورت به صفر رسیدن صادرات نفت ایران، گفت: «تا زمانیکه نفت ما از تنگه هرمز خارج می‌شود و منعی برای خروج و ورود کشتی‌های ما صورت نگیرد این تحقق پیدا نمی‌کند».

وی اضافه کرد: «اما اگر روزی نفت ما خارج نشود… آن موقع هر عقل سلیم و سالمی اجازه نمی‌دهد که ما نتوانیم نفت‌مان را صادر کنیم اما یک بیگانه فرامنطقه‌ای بیاید و بتواند نفت را از اینجا ببرد و صادر کند».

پاسدار تنگسیری همچنین ادعا کرد: «زمانیکه بخواهند جلوی نفت‌ ما و کشتی‌های ما را بگیرند این منطقی است و هر منطقی این را می‌گوید و خواهند دید که آیا این اتفاق می‌افتد یا نه؟».