دادگاه عالی سازمان ملل که رسیدگی به پرونده‌ی قتل رفیق حریری را به عهده داد حکم کرد که شواهد «قوی و کافی»‌ برای ادامه‌ی دادگاه غیابی درازمدت در دست است.

لاهه، هلند – قضات دیوان عالی تحت پشتیبانی سازمان ملل درخواست تبرئه‌ی یکی از چهار مظنون دادگاه غیابی در خصوص اتهام مربوط به نقش ایشان در سوء قصد ۲۰۱۵ علیه رفیق حریری نخست وزیر پیشین لبنان را رد کردند.

در حکمی طولانی که روز چهارشنبه در دیوان ویژه‌ی برای لبنان صادر شد، قضات گفتند شکایت علیه حسین حسن اونیسی همچنان دوام خواهد داشت.

وکلای پرونده‌ی اونیسی پس از طرح پرونده از سوی دادستانی، درخواست تبرئه‌ی وی کردند و گفتند به دلیل عدم تکافوی شواهد در محکومیت وی، دادگاه می‌بایست متوقف شود.

قضات مخالفت کرده و گفتند که شواهد قوی کافی برای ادامه‌ی دادگاهی که به درازا کشیده، موجود است.

حریری به همراه ۲۱ تن دیگر در ۱۴ فوریه‌ی ،۲۰۰۵ در انفجار عظیم بمبی در بیروت کشته شد.


تمام مظنونان از اعضای گروه تروریستی حزب‌الله هستند.