قانونگزاران پیش از دو خوانش نهایی، به انتخابات ۲ مارس چراغ سبز نشان دادند؛ احتمالا مباحثه تا پس از نیمه شب ادامه یابد؛ کنست اجازه یافت تا پایان سخنان رئیس جمهور و رئیس کنست به قانونگزاری ادامه دهد.

روز چهارشنبه لایحه انحلال کنست ودعوت به انتخابات ۲ مارس، در اولین خوانش به اتفاق آرا از سوی قانونگزاران تصویب شد و اسرائیل را به سومین دور انتخابات عمومی در طول زمانی کمتر از یکسال یک گام نزدیک کرد.

این پروژه، با حمایت ۹۱ قانونگزار کنست روبرو شد و هیچ رای منفی دریافت نکرد. برای تبدیل شدن این لایحه به قانون، به دو رای دیگر در صحن کامل پارلمان نیاز هست.

اگر ناگهان ائتلاف غیرمنتظره ای اعلام نشود، گمان میرود این لایحه در پایان شب چهارشنبه و یا صبح زود پنجشنبه به تصویب رسد و پایانی ناخوشایند بر عمر کوتاه کنست بیست و دوم را رقم زند که شاید به عنوان ناکارآمدترین سال سیاسی اسرائیل در حافظه تاریخ بماند.

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و بنی گانتز رئیس «حزب آبی و سفید»، دو رهبر بزرگترین احزاب کشور، در پی انتخابات ماه سپتامبر از تشکیل دولت عاجز ماندند، و مذاکرات بر سر تنظیمات اتحاد نیز در گیرودار تبادل اتهامات میان دو جانب، با شکست روبرو شد. در اواخر ماه مه، پس از آنکه نتانیاهو قادر بدنبال انتخابات آوریل قادر به تشکیل ائتلاف اکثریت نشد، قانونگزاران رای به انحلال کنست دادند.


تصویر: عکس مرکب، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، چپ، و بنی گانتز رئیس حزب آبی و سفید، راست، هر یک جداگانه حین سخنرانی در کنفرانس رسانه ها در اورشلیم را نشان میدهد، ۸ دسامبر ۲۰۱۹.
(Yonatan Sindel/Hadash Parush/Flash90)

کمیته تنظیمات کنست، صبح چهارشنبه روند تسریع-شده قانونی شدن لایحه انحلال را تصویب کرد و به قانونگزاران اجازه داد هر چهار رای گیری مورد نیاز پلنوم را در یک روز تصویب کنند. اندکی بعد، لایحه در خوانش مقدماتی در پلنوم تصویب شد.

این لایحه، تاریخ انتخابات بعدی را تغییر میدهد. قانون انتخابات مکلف میدارد که انتخابات ۹۰ روز پس از مهلت زمانی ۱۱ دسامبر تشکیل دولت برگزار شود، که به ۱۰ مارس می افتد. اما آن روز مصادف با ایام «پوریم» یهودیان است، و این لایحه تاریخ انتخابات کنست بیست و سوم را درست یک هفته قبل، یعنی ۲ مارس قرار میدهد.

اعضای کنست تا نیمه شب مهلت دارند نامزدی برای نخست وزیری به رئیس جمهوری رئوبن ریولین معرفی کنند. اما نمایندگان کنست همچنین میتوانند قانون انحلال کنست را تصویب کنند تا رئیس جمور به رئیس کنست اطلاع دهد که تلاش به تشکیل ائتلاف به شکست انجامیده، ‌و این میتواند هر ساعتی در صبح روز پنجشنبه انجام گیرد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید