آمون، بودجه ای که به فناوری سلامت-محور اختصاص دارد، ۵ میلیون دلار در پروژه آزمایشی «تکنیون» مارسل ماکلوف، به منظور تجاری-سازی و به بازار آوردن فناوری جلوگیری از تومور سرمایه گذاری کرد.

بنیاد مالی «آمون» اسرائيل که به علوم و فناوری سلامت-محور اختصاص دارد، روز دوشنبه گفت در پروژه جدید پروفسور مارسل ماکلوف برای توسعه فناوری «نانو-گوست» [اشباح ریزذره]، که هدفش کوچک کردن بدخیم ترین انواع سرطان است و با نقطه-زنی تومور انجام میشود، ۵ میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است.

آمون در بیانیه ای گفت، این ۵ میلیون دلار بخشی از یک بودجهٔ دوره ای است که دور اولیه بودجه «ولاسیتی» آمون، بهمراه یک سرمایه گذار خصوصی از ایالات متحده، از آنجا به پروژه پیوست.

فناوری «نانو-گوست» را ماکلوف، که از مهندسان زیستی اسرائيل، رئیس دانشکده فناوری زیستی و مهندسی غذایی انستیتوی فناوری تکنیون-اسرائیل است، توسعه داده است. ماکلوف این فناوری را در آزمایشگاه خود در تکنیون توسعه داد، و اکنون یک شرکت نوپای مشتق از دانشگاه، برای تجاری سازی این فناوری و رساندن آن به بازار، پایه نهاده است.

ماکلوف و تیم وی در تکنیون، از سلولهای بنیادی مزانشیمی استفاده کردند، سلولهایی که در تمام افراد بشر یافت میشود و نقش‌های متعدد در بدن ایفا میکنند و به انواع گوناگون سلول‌ها تبدیل میشوند. این سلولها شدید-ایمونولوژیک هستند و در نتیجه سیستم ایمنی هنگام انتقال از یک فرد به فرد دیگر تحریک نمیکنند.


تصویر: پروفسور مارسل ماکلوف، از راست به چپ، جانات مکلا مدیر عامل و از بنیانگزاران نانو-گوست، دوریت سوخولف، مدیر اجرای آمون ولاسیتی. (Courtesy)

تحقیق نشان میدهد که این سلولها به اختفای سلولهای سرطانی از سیستم ایمنی بدن کمک میکنند، و به سرطان امکان میدهند در خفا به اندازه ای برسد که حمله های بعدی به آن از سوی سیستم ایمنی غیرممکن میشود.

تیم ماکلوف این سلولها را برداشت و محتوای آنها را تخلیه کرد، و از آنها سلولهایی مانند «شبح سلول» ساخت و سپس آنها را در ناقلهای ریزذره که مملو از داروی ضد سرطان اند، بازسازی کرد. این شبح-سلولها سپس در جریان خون بیمار تزریق میشوند و مستقیما به داخل تومور سرطانی میریزند.

آزمونهایی آزمایشگاهی نشان داده احتمال کاهش اندازه سلول سرطانی کاریسینومای ریه، پروستات، تومورهای سرطان لوزالمعده توسط نانو-گوستها موجود است. آزمایشهای مزبور بر روی تومور حیوانات انجام شده است.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/ghost-cell-startup-that-targets-deadliest-cancers-gets-funding-boost/