دموکرات ها آماده شدند دومین تلاش سناتورهای جمهوریخواه برای لغو توافق را خنثی کنند.

جمهوریخواهان سنا روز سه شنبه بار دیگر تلاش خواهند کرد مصوبه دیگری برای رد توافق هسته ای ایران را پیش ببرند، و انتظار می رود نتیجه مشابه بار پیش باشد: دموکرات ها آماده اند در مقابل این تلاش نیز بایستند و پیروزی سیاست خارجی ریاست جمهوری باراک اوباما را همچنان حفظ کنند.

هفته گذشته، دموکرات های سنا تلاش جمهوریخواهان برای گذاشتن مصوبه منفی روی میز اوباما را خنثی کردند و جمهوریخواهان مجلس نیز بر آن شدند که دو لایحه مشابه را که انتظار نمی رفت هرگز به رای گذاشته شوند را تصویب کنند.

توافق هسته ای که از پیشتیبانی ایالات متحده امریکا، ایران، و پنج قدرت جهان برخوردار است، برنامه هسته ای ایران را در ازای لغو تحریم های کمرشکن بر اقتصاد تهران محدود می سازد.
رهبر اکثریت سنا میچ مک کنل، قرار رای گیری دیگری برای پنجشنبه تعیین کرده است تا به بحث های مربوط به توافق خاتمه داده شود، اما این طرح نیز انتظار می رود از سوی دموکرات های سنا خنثی شود. معلوم نیست این آخرین باری باشد که جمهوریخواهان سنا اقدام به رای گیری در مورد توافق هسته ای می کنند.

جمهوریخواهان اکنون در تدارک تنظیم لایحه ای برای تحریم های تازه برای تقویت ایستادگی در مقابل ایران اند. با نگاهی به انتخابات آینده، کمیته های کمپین انتخاباتی جمهوریخواهان نمایندگان دموکرات حامی توافق را هدف قرار داده اند. نیز سازمان های مخالف با توافق تهدید کرده اند به حمایت سیاسی خود از نمایندگان حامی توافق خاتمه بدهند.
کمیته ملی جمهوریخواهان کنگره روز دوشنبه چندین بیانیه در انتقاد از تک تک نمایندگان دموکراتی که از توافق حمایت کرده بودند منتشر کرد، از جمله نمایندگان کنکتیکات، فلوریدا، و نیویورک. مدیر روابط عمومی کمیته، کیتی مارتین توافق را با عبارت «توافق خطرناک با ایران» تعریف کرد که امنیت ملی امریکا و سلامتی ارتشیان و متحدان این کشور را تهدید می کند.