مراسم عید بزرگ «پسح»، که در نیمه ماه نیسان در تقویم عبری، آغاز و به مدت یک هفته یا هشت روز ادامه داشت، در آستانه اتمام است و بنا بر رسوم یهودیان ایرانی زاده و مراکشی و برخی دیگر از کشورهای مشرق زمین، فردای پایان عید همگی به طبیعت می روند تا به جشن و سرور بپردازند.

مراسم عید بزرگ «پسح»، که در نیمه ماه نیسان در تقویم عبری، آغاز و به مدت یک هفته یا هشت روز ادامه داشت، در آستانه اتمام است و بنا بر رسوم یهودیان ایرانی زاده و مراکشی و برخی دیگر از کشورهای مشرق زمین، فردای پایان عید همگی به طبیعت می روند تا به جشن و سرور بپردازند.

این مراسم جشن و سرور بعد از آن برگزار می شود، که طبق سنت باستانی و دینی یهودیان، آنها یک هفته (هشت روز) را با نان فطیر گذارنده ولی در پایان به خوردن نان عادی باز می گردند و پایان مراسم را با گردش در طبیعت جشن می گیرند.

پسح یكی از اعیاد سه گانه یهودیان است كه به نام پیامبر بزرگ بنی اسرائیل، حضرت موسی- مُزین شده و یادآور رسالت او از سوی خداوند برای آزادی بنی اسرائیل و نماد آزادی تمامی انسانها از بردگی است.

یهودیان ایرانی این آئین را «روز باغ» و یادآور همان سنت «سیزده بدر» ایرانی (رفتن به طبیعت) می باشد و یهودیان مراکشی آن را «میمونا» (رویدادی نیکو) می نامند

بر اساس سنت های به جای مانده، کُردهای یهودی نیز، در روزهای تعطیل وسط عید پسح در یکی از پارک ها و یا گردشگاه های طبیعی اسرائیل دور هم جمع می شوند و به رقص و شادمانی می پردازند.

یهودیان ایرانی در سال های گذشته «روز باغ» را به یک رویداد بزرگ قومی و فرهنگی مبدل می ساختند و معمولا در «پارک لئومی» که در شهر «رمت گان» در کنار تل آویو قرار دارد گرد می آمدند و به شادمانی می پرداختند.

لازم به یادآوری است، شهر «دیمونا» در جنوب اسرائیل که با نام «میمونا» در هم آمیخته است، در واقع زادگاه این سنت فرخنده در اسرائیل بوده و همه ساله، کنسرتی مجلل با شرکت خوانندگان مشهور و محبوب اسرائیلی آغاز می شود و مردم به رقص و پایکوبی دعوت می شوند.

همچنین کنسرت ها و رویدادهای فرهنگی و اجتماعی مشابهی در چندین شهر دیگر اسرائیل نیز برگزار می شود.