بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به سخنان رئیس سازمان سیا اظهار داشت که ” او در جایگاهی نیست که در مسائل داخلی ایران اظهار نظر کند”.

در پی سخنان رئیس سازمان سیا که در خصوص برجام و مسائل پیرامون آن که یکی از آنها معضل رویکرد جمهوری اسلامی در خصوص روابط سیاسی ایران با آمریکا اظهار کرده بود، سخنگو و رئیس مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه ای وزارت امور خارجه ایران طی واکنشی تند و غیر دیپلماتیک، ضمن خطاب قرار دادن جان برنان رئیس سازمان سی آی ای، اظهار داشت: « رئیس سازمان سیا در جایگاهی نیست که بتواند در مورد مسائل داخلی ایران به اظهار نظرهای بی ربط و بیجا بپردازد».

بنابر گزارش خبرآنلاین، قاسمی همچنین در ادامه اظهارات تند خود و متهم نمودن مقامات آمریکا جهت ایجاد تفرقه بین مردم ایران، مدعی شد: «اینگونه اظهارات مقامات آمریکایی با هدف عملیات روانی به جهت ایجاد تفرقه و دوقطبی سازی در جامعه ایرانی صورت می گیرد که از نظر ما مردود و محکوم است. مردم ایران هوشیارتر از آن هستند که اینگونه سخنان نابجا و نامربوط را تکرار نموده و به آن دامن بزنند و بارها به این سخنان تفرقه آمیز وجهت دار که با اهداف خاص، مشکوک و حساب شده ای بیان می شود، عکس العمل لازم را نشان داده اند».

وی همچنین در ادامه سخنان خود افزود: «ملت ایران فارغ از دسته بندیهای ساختگی سازمانهای اطلاعاتی غرب، از اهداف، آرمانها و تامین منافع ملی حمایت نموده و یکپارچگی دولت و مردم را به اثبات رسانده اند».

قاسمی در پایان سخنان خود جهت واکنش به این گفته جان برنان که “مباحث گسترده ای میان ایران و آمریکا در جریان است”، اظهارات او را تکذیب کرده و اعلام داشت: «به جز مباحث هسته ای، مذاکره دیگری بین آمریکا و ایران مطرح نبوده و نیست».