سر فصلِ تقويم یهودیان جهان و آغاز سال نوی عبری، از ماه تيشري (اوايل پاييز) کلید می خوردو این جشن بزرگ، روش هشانا نام دارد، که در كلام عبري به معني آغاز سال است، تا بدین وسیله، يهوديان جهان با ذكر، مناجات و دعا، تزكيه روح کرده و سحرگاه عید را با تابش آفتاب، جهان خلقت و خالق هستي ستايش گويند و سال را آغاز کنند.

یهودیان سراسر جهان، نخستین روز از ماه عبری «تیشری» را، بنا بر آنچه در کتاب مقدس تورات ذکر گردیده و در زبان عبری «ראש השנה» («Rosh Hashana») به معنی «سرآغاز سال» بیان شده، را جشن می گیرند و آئین های ویژه بر پا می دارند.

در این عید، ملت اسرائیل و یهودیان جهان، در هر نقطه ای که هستند حلول سال نو عبری را جشن می گیرند و با شادمانی و سرور، از روش هشانا استقبال می کنند و با گرد آمدن به دور هم، مراسم عید را با شادمانی و سنت ویژه ای برگزار می سازند و میوه های فصل را برکت می دهند.

در شب این عید، یهودیان سیب و عسل می خورند و آرزو می کنند که در سال نو، کام آنها همیشه شیرین و قلبشان شاد باشد.

آرزوي قلبیِ تحریریۀ تایمز اسرائیل در آستانۀ سال نوی عبری، همانا آرامش، آسايش، صحت، پيشرفت، موفقيت و صلح برای یهودیان جهان، و آشتی و مودت برای منطقه و به ویژه میان ایران و اسرائیل است.