دیدبان حقوق بشر سوری گفت بمباران سحرگاه یکشنبه به سه کامیون متعلق به شبه نظامی های هوادار ایران در نزدیکی مرز عراق اصابت کرده است .

بیروت، لبنان – به گزارش دیدبان جنگی مستقر در بریتانیا، در حمله هوایی یکشنبه به ناحیه شرقی سوریه پنج رزمنده سوری تحت حمایت ایران کشته شدند.

دیدبان حقوق بشر سوریه گفت، هدف حمله هوایی، سه وسیله نقلیه نظامی متعلق به شبه نظامی های تحت حمایت ایران در نزدیکی مرز عراق بوده است.

دیدبان به عامل حمله به نزدیکی شهر مرزی «بوکمال» اشاره نکرد.

رامی عبدالرحمان، رئیس دیدبان حقوق بشر سوریه، گفت «به احتمال بسیار زیاد، مسؤولیت این حمله با اسرائيل است».

پیش از آن، بخش عربی زبان «اسکای نیوز» گزارش کرد که پیش از سحرگاه یک هواپیمای ناشناس هدف هایی مرتبط با نیروهای تهران را بمباران کرد.

وبسایت خبری مشخص نکرد در این حمله هوایی چه کسی دست داشته و به طور مشخص چه چیزی هدف حمله قرار گرفته است.

از آغاز جنگ داخلی در ۲۰۱۱، اسرائیل به صدها حمله هوایی در سوریه علیه نیروهای دولتی، نیروهای ایران و شبه نظامی های متحد از گروه تروریستی شیعه، حزب الله لبنان دست زده است.

اسرائیل به ندرت به دقایق عملیات خود در سوریه را تایید می کند، اما گفته است حضور ایران در حمایت از پرزیدنت بشار اسد یک خطر محسوب می شود و عهد کرده است به حمله های هوایی خود ادامه دهد.

شبه نظامی های تحت حمایت ایران و متحدان ایشان در نواحی شرقی سوریه، جنوب دره فرات حضور چشمگیر دارند.

به گزارش دیدبان در اوایل ماه جاری، در حمله هوایی به پایگاهی در کنترل نیروهای تحت حمایت ایران در نزدیکی «بوکمال» هفت رزمنده کشته شدند.

دیدبان گفت چند روز پیش از آن در این ناحیه نیروهای تقویتی برای کمک به شبه نظامی ها و متحدان ایشان وارد شده بوده است.

«عمر ابولیلا»، کنشگر مستقر در اروپا از دیرالزور، استان شرقی سوریه، آنزمان تایید کرد حمله هوایی به رزمنده های عراقی تحت حمایت ایران در ناحیه اصابت کرده، اما شمار دقیق تلفات را نمی دانست.

اسرائيل درباره این حمله اظهار نظر نکرد.

بطور معمول اسرائیل درباره حمله های مشخص اظهارنظر نمی کند، اما در کل حمله هوایی به نیروهای ایرانی و شبه نظامی های نایب جنگی ایران در خاک سوریه را اذعان می کند.

در ماه گذشته، گزارش های متعددی از حمله های هوایی منتسب به اسرائیل در خاک سوریه منتشر شده، از جمله حمله ای در ۴ مه که به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه منجر به کشته شدن ۱۴ رزمنده مرتبط با ایران شد.