علی خامنه‌ ای رهبر جمهوری اسلامی، مقامات عربستان را به «وقاحت و بی ‌حیایی تمام» متهم کرده و گفته است که «فرصت حج بهترین منبر تبلیغی است».

علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌ شنبه در دیدار با سرپرست حجاج و مسئولان حج امسال با بیان این ادعا که «یک جبهه بسیار خطرناک و فعال و مجهز به انواع وسائل و امکانات تبلیغاتی در مقابل جمهوری اسلامی قرار دارد»، گفت: «نظام اسلامی ظرفیت و توان فراوانی برای ایستادگی و تهاجم علیه این جبهه را دارد و فرصت حج بهترین منبر تبلیغی برای ارتباط گرفتن با مردم دنیا و خنثی‌ کردن تبلیغات طرف مقابل است».

براساس گزارش فارس، وی افزود: «تعطیل یا محدود کردن ظرفیت ‌های ارتباطی ایران با مردم در حج همچون مراسم برائت، اجتماعات و همایش‌ های تبلیغی، ترفند دولت سعودی علیه جمهوری اسلامی است».

رهبر جمهوری اسلامی همچنین گفت: «راه مقابله با این جبهه خطرناک، روشنگری و برخورد تبلیغاتی فعال و تهاجمی است و حج یکی از مراکز اصلی و اساسی برای این اقدام است».

خامنه ای در پایان مدعی شده است: «در زمان برگزاری حج، مسئولان سعودی با وقاحت و بی ‌حیایی تمام در تلویزیون ظاهر شدند و علیه جمهوری اسلامی، حرف زدند و طبیعی است که این حرف ‌ها در مردم عادی سایر کشورها ابهام‌ آفرین است، اما باید با ارتباط با مردم، ابهامات را رفع کنید و حصار طرف مقابل را بشکنید».

لازم به ذکر است مناسبات میان ایران و عربستان از دو سال پیش بسیار تیره بوده و هر دو کشور یکدیگر را به برهم زدن ثبات در منطقه و حمایت از طرف ‌های مخالف یکدیگر در سوریه، عراق و یمن متهم می ‌کنند که در این راستا ایران و عربستان روابط دیپلماتیک خود را نیز برهم زده اند.