در پی اقدام منتسب به تهران برای هک شبکه آب شهری اسرائیل، روزنامه ای در کویت با استناد به یک منبع موثق نوشت در حوادث اخیر ایران، دست اورشلیم در کار بوده است.

روز جمعه یک روزنامه کویتی نوشت مسؤولیت حوادثی که در هفته گذشته در ایران روی داد- یکی در مربوط به تاسیسات غنی سازی اورانیوم و دیگری پایگاه تولید موشک- بدوش اسرائیل است.

«روزنامه الجریده» با استناد به منبع موثق، بدون ذکر نام نوشت حمله سایبری اسرائیل باعث آتش سوزی و انفجار سحرگاه پنجشنبه در تاسیسات عظیم زیرزمینی غنی سازی هسته ای در نطنز شد.

بنا به گفته این منبع، گمان می رفت این حمله برنامه غنی سازی هسته ای ایران را حدود دو ماه عقب بیندازد.

این روزنامه همچنین در گزارشی که روز جمعه منتشر کرد، نوشت که جت های مخفیکار اف ۳۵ یک سایت در ناحیه «پارچین» که گمان می رود یک مجتمع تولید موشک باشد را بمباران کردند – موضوعی که با توجه به شمار بسیار موشک ها و پیچیدگی روزافزون موشک ها و راکت ها در زرادخانه های نایبان جنگی ایران، بخصوص حزب الله لبنان، موجب نگرانی ویژه کشور یهود است.


تصویر: جت های جنگنده شیرهای جنوب، اسکادران دوم اف۳۵ نیروهای دفاعی اسرائیل. (IDF spokesperson)

از مدعیات فوق هیچ یک از سوی مقامات اسرائیل، که درباره این گزارش سکوت اختیار کرده اند، تایید نشده است.

گزارش مربوط به حمله اسرائیل، بدنبال حمله منتسب به ایران به شبکه آب شهری اسرائيل در ماه آوریل که با دفاع سایبری اسرائیل خنثی شد، منتشر می شود؛ در صورتی که حمله منتسب به ایران خنثی نشده بود، ممکن بود مقادیر خطرناک کلر به مخاذن آب آشامیدنی اسرائيل بیفزاید و یا در جریان آب کشور اختلالی جدی بوجود آورد.

در سحرگاه پنجشنبه، در یکی از بناهای رو زمینی تاسیسات غنی سازی هسته ای نطنز، که تحلیل گران ایالات متحده معتقدند محل تازه تولید سنتریفیوژ است، آتش سوزی و سپس انفجار روی داد. نطنز در ۲۵۰ کیلومتری (۱۵۵ مایل) جنوب تهران قرار دارد و شامل تاسیسات زیر زمینی است که برای محافظت در مقابل حمله های هوایی، در عمق ۷.۶ متری (۲۵ فوت) از صخره های سنگی ایجاد شده هاست.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/report-israeli-cyberattack-caused-iran-nuclear-site-fire-f35s-hit-missile-base/