سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، از بازداشت حسین فریدون، برادر حسن روحانی به دلیل پرونده فساد مالی و اانتقال وی به زندان خبر داد.

به گزارش فارس، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه ایران، در یک نشست خبری در روز یک‌شنبه (۲۵ تیر/۱۶ ژوئیه) اعلام کرد که حسین فریدون، برادر حسن روحانی رئیس جمهور ایران به زندان معرفی شده است.

اژه‌ای با بیان اینکه فریدون اتهامات مختلفی داشته، تاکید نمود که قرار صادره برای وی قرار بازداشت موقت نیست و افزود که: «چون قرار تأمین را دیروز تأمین نکردند به زندانی معرفی شد اما اگر قرار را تأمین کنند آزاد می‌شوند. قرار بازداشت موقت نیست.»

اژه‌ای درباره پرونده مالی حسین فریدون گفت: «در این خصوص چندین نوبت تحقیق شد و از افرادی که مرتبط با موضوع هستند، تحقیق به عمل آمد که برخی بازداشت و برخی بیرون هستند.»