آمار نشان میدهد از سال گذشته تا کنون جمعیت کشور افزایش ۱۷۱۰۰۰ نفری داشته؛‌ ۷۴٪ جمعیت یهود، ۲۱٪ عرب است؛ انتظار می رود تا صدمین سالگرد تاسیس کشور اسرائیل در ۲۰۴۸ جمعیت به ۱۵.۲ میلیون نفر برسد.

اداره مرکزی آمار کشور پیشاپیش روز استقلال که در غروب سه شنبه آغاز می شود، اعلام کرد جمعیت اسرائیل اکنون به تقریب ۹.۲ میلیون نفر است.

طبق اعلام اداره مرکزی آمار، جمعیت اسرائیل از روز استقلال سال گذشته تا کنون ۱۷۱۰۰۰ نفر، یا ۱.۹درصد رشد کرده است و انتظار می رود تا سال ۲۰۳۰ به ۱۱.۱ نفر برسد. طبق پیش بینی سی.بی.اس.، در سال ۲۰۴۸، هنگامیکه اسرائیل به صد سالگی می رسد، جمعیت کشور ۱۵.۲ میلیون نفر خواهد بود.

در طول سال گذشته، ۱۸۰۰۰۰ کودک پا بدنیا گذاشتند، ۴۴۰۰۰ نفر درگذشتند، و ۳۲۰۰۰ از خارج به کشور مهاجرت کردند.

بنا به توصیف سی.بی.اس.، با حدود ۹۵۰۰۰۰ کودک زیر ۴ که هم اکنون اینجا زندگی می کنند، اسرائیل «جمعیتی جوان» دارد. حدود ۲۸٪ جمعیت بین ۱۴-۰ ساله، و ۱۲٪ ۶۵ ساله یا پیرتر است.


تصویر: مهاجران اتیوپیایی اندکی پس از به زمین نشستن هواپیمای حامل ایشان در فرودگاه بن گوریون، ۲۴ مارس ۲۰۲۰. (Michael Dimenstein/ GPO)tein / GPO.

هم اکنون ۶.۸۰۶ میلیون یهودی در کشور زندگی می کنند که ۷۴٪ جمعیت را تشکیل می دهد، و ۱.۹۳ میلیون عرب در اسرائیل که ۲۱٪ جمعیت را تشکیل می دهد. ۴۵۴۰۰۰ نفر دیگر که در دسته «دیگران» لحاظ می شوند، ۵٪ باقیمانده ساکنان کشور اند.

در میان جمعیت یهودی کشور، ۷۸٪ در اسرائیل بدنیا آمده اند. از هنگام تاسیس اسرائیل در ۱۹۴۸، ۳.۳ میلیون به کشور مهاجرت کرده اند که ۴۴٪ آنها از ۱۹۹۰ به اینسو وارد شده اند.

در ۱۹۴۸ تنها شش درصد از ۱۱.۵ میلیون یهودیان جهان در اسرائیل می زیستند. اکنون ۴۵٪ از ۱۴.۷ میلیون یهودیان جهان در کشور اسرائیل زندگی می کنند.

هم اکنون در سال ۲۰۲۰، پرجمعیت ترین شهرهای کشور عبارتند از اورشلیم (۹۳۶۰۴۷)، تل آویو-جفا (۴۶۱۳۵۲)، حیفا (۲۸۵ ۵۴۲)، ریشون لزیون (۲۵۴۲۳۸)،‌و پتح تیکوا، (۲۴۸۰۰۵).