سناتور جمهوریخواه گفت اتهامات علیه مشاور امنیت ملی مبنی بر کوتاهی در حمایت از اسرائيل «غیرمنصفانه»‌است.

یکی از سناتورهای ارشد جمهوریخواه انتقادات علیه مشاور امنیت ملی پرزیدنت دونالد ترامپ را «تخریب شخصیت» از سوی همان کسانی خواند که به گفته‌ی او به خشونت‌های شارلوتزویل ویرجینیا دامن زدند.

گروه‌های محافظه‌کار و یک وبسایت که پیش از این از سوی استیو بانن مشاور ترامپ اداره می‌شد، مک‌مستر را به خاطر کوتاهی در حمایت از اسرائیل و کوتاهی در مقابله با ایران هدف حمله قرار داده‌اند.

مک‌کین، رئیس کمیته‌ی نیروهای مسلح، آلت‌رایت‌ها را «جنبش‌حاشیه‌ای» خواند که به تخریب شخصیت یک مرد نیک، سرباز شایسته که با افتخار خدمت کرده و بیش از تمام منتقدان خود برای کشور خویش فداکاری کرده» اقدام نموده است.