چند روز پس از مانور امنیتی – نظامی بسیج و سپاه جهت ارعاب جامعه، این بار یک مقام تحت امر رهبر جمهوری اسلامی از سازماندهی گروههای موسوم به «امربه معروف و نهی از منکر» با ادعای “مقابله با توطئه‌های فرهنگی دشمنان” و البته هدف تشدید کنترل جامعه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، مهدی امینی، معاون تشکل‌های مردمی موسوم به «ستاد مرکزی امر به معروف و نهی از منکر»، روز چهارشنبه ۱۸ شهریور (نهم سپتامبر) گفت که با تصویب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، جذب و سازماندهی گروه‌های ۱۰ نفر “تذکر زبانی” آغاز شده است.

وی در راستای این امر، از آموزش و سازماندهی ۴۶۰۰ گروه ۱۰ نفره در سراسر کشور خبر داد و گفت: “نیروهای جذب شده در حوزه‌های سازمانی، مساجد، هیات‌های مذهبی و اصناف، پس از آموزش‌های لازم برای تذکر زبانی، فعالیت خود را آغاز می کنند.”

این مقام ارشد ستاد مذکور، که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی و ریاست احمد جنتی فعالیت می کند، مدعی شد: “اجرای فریضه مغفول مانده امر به معروف و نهی از منکر نیازمند تعامل تمام حوزه های فرهنگی و اجتماعی جامعه برای مقابله با توطئه های فرهنگی دشمنان است.”

طی سالهای اخیر، تحت بحث «امر به معروف و نهی از منکر»، فشار و اهانت و محدودیت های زیادی برای جوانان و زنان و اقشار مختلف جامعۀ ایران از سوی نهادهای حکومتیِ جمهوری اسلامی اِعمال شد و شمار وسیعی از شهروندان به دلیل نوع پوشش و مدل مو و لباس، بازداشت و جریمه و محکوم شدند.

مجلس شورای اسلامی طرحی ۲۴ ماده‌ای تحت عنوان “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” مورد تصویب قرار داد، که موجب آن محدودیت های بیشتری شامل حال زنان و جوانان و شهروندان می شود. علاوه بر آن، نیروهای بسیج و لباس شخصی ها و نیروهای انتظامی، با شدت بیشتری به آزار و تحقیر جوانان و زنان کشور پرداختند.