جان بولتون مشاور امنیت ملی ایالات متحده با روئن ریولین رئیس جمهور اسرائیل در اقامتگاه رسمی وی در اورشلیم دیدار کرد و در خصوص شماری از موضوعات امنیتی منطقه گفتگو کردند.

ریولین در گفتگو با خبرنگاران، با تحسین بولتون گفت «او یک دوست خوب واقعی دولت و مردم اسرائیل است.»

ریولین در خصوص این دیدار گفت «در باره همه موضوعاتی که مبنای نگرانی های شدید ما است، گفتگو کردیم، چه درباره حماس در غزه و یا وضعیت سوریه، وضعیت حزب الله و نیروهای ایرا و توانایی های هسته ای ایران».

بولتون نیز از جانب خود چنین اظهار داشت که «این زمانه ای است بسیار دشوار، هم برای اسرائیل و هم برای ایالات متحده».

وی گفت «فکر می کنم تنها همین تاکید بر دوستی نزدیک و اتحاد میان دو دولت و مردم اسرائیل و ایالات متحده از اهمیت بسیار برخوردار است».