در حالیکه حامیان دولت حسن روحانی مدعیِ حمایت دولت از آزادی های اجتماعی و مخالفت دولت با اِعمال فشار بر شهروندان هستند، یک مقام ارشد دولت روحانی از برنامه دولت برای مقابله با آنچه “بد حجابی” در مراکز خصوصی و شرکت ها و مهدکودکها خبر داد.

به گزارش فارس، جانشین قائم مقام وزیر کشور در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی خاطرنشان کرد: “یکی از برنامه‌هایی که در این ستاد به دنبال آن هستیم، مشکل بدحجابی در دستگاه‌های خصوصی زیرمجموعه دولت است که پیگیر آن بوده و جلسات مختلفی را تا به امروز برگزار کرده ایم”.

ملازاده تصریح کرد: “امروز در جامعه مراکز بخش خصوصی و دانشگاه‌ها وضعیت مطلوبی دیده نمی‌شود که این روند باید اصلاح شود”.

ملازاده در پایان ابراز کرد: “ساماندهی کارمندان بانک‌های خصوصی، مهدهای کودک، آرایشگاه‌ها و… از برنامه‌هایی است که در دستور کار این ستاد قرار دارد”.

طی سالهای اخیر، برخی اصلاح طلبان و حامیان دولت حسن روحانی، مدعیِ مخالفت وی با اِعمال محدودیت برای زنان و جوانان و شهروندان شده بودند، که رخدادهای سه سال اخیر، خلاف این ادعا را ثابت کرده است.