با گذشت حدود سه هفته از بازداشت بانویی که با اقدام نمادین خود در مرکز تهران، مخالفت خود را با حجاب اجباری نشان داده بود، تصاویر و گزارش های منتشره در شبکه‌های اجتماعی حاکی از آن است که این اقدام، در میان بانوان ایرانی تکثیر شده و برخی از آنان در نقاط مختلف ایران دست به اقدامی مشابه زدند.

لازم به ذکر است؛ تصویر و ویدیوی اعتراضی زنی جوان بنام ویدا موحد که به «زن معترض خیابان انقلاب» نامیده شد، به سرعت به نمادی برای سرپیچی از مقررات پوشش اجباری علیه رژیم ایران تبدیل شد و در اعتراضات سراسری ایران هم مورد استفاده قرار گرفت.

اقدامی مشابه ویدا موحد در زمان و مکانی دیگر در تهران

اقدامی مشابه ویدا موحد در زمان و مکانی دیگر در تهران

اقدامی مشابه ویدا موحد در زمان و مکانی دیگر در تهران

طی روزهای اخیر چند تصویر منتشره در شبکه‌های اجتماعی نشان می دهد که یک زن جوان در خیابان انقلاب تهران و زنی دیگر در میدان فردوسی تهران و بانویی دیگر در خیابان ولی عصر روسری خود را برداشته و مانند “ویدا موحد”، ایستاده اند.

ویدا موحد توسط ماموران امنیتی ایران بازداشته شده است.