جشن های روز استقلال در سراسر کشور شاهد حضور صدهاهزار از مردم بود که آمده بودند از طبیعت لذت ببرند، پروازهای ارتفاع کم نیروی هوایی را تماشا کنند، و کباب بپزند.

تصاویر:


۹ مه ۲۰۱۹، هفتادویکمین سالگرد استقلال اسرائیل، اسرائیلی ها حین تفریح به هم کف می پاشند.
(Yonatan Sindel/Flash90)


۹ مه ۲۰۱۹، مردم هفتادویکمین سالگرد استقلال اسرائیل را در تفریحگاه موقت نیروی دفاعی درمجتمع شهرک اتزیون در کرانه باختری جشن می گیرند. (Gershon Elinson/Flash90)

۹ مه ۲۰۱۹، مردم هفتادویکمین سالگرد استقلال اسرائیل را در ساکر پارک اسرائیل جشن می گیرند.
(Yonatan Sindel/Flash90)

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/with-flags-unfurled-jets-overhead-and-grills-galore-israel-marks-71-years/