یک مقام رسمی گفت، حتی پیش از تظاهرات اخیر، اورشلیم از ایالات متحده و اروپا خواسته بود تا هنگامی که شبه نظامیهای شیعه در دولت لبنان حضور دارند، به لبنان کمک ارائه نکنند.

با توجه به اینکه نشانه ای از کاهش بحرانهای سیاسی در لبنان مشاهده نمیشود، مقامات اسرائیل روز چهارشنبه گفتند از شرکای خود در جامعه جهانی خواسته اند برای خلاصی از تسلیحات پیشرفته مستقر در آن کشور، کمک به لبنان را مشروط نمایند.

یک مقام ارشد اسرائیل، به شرط محفوظ ماندن نام خویش، گفت «در مذاکرات محرمانه با پایتخت‌های گوناگون، تصریح کردیم که هر کمکی در راستای تضمین ثبات در لبنان، میبایست مشروط به برخورد لبنان با موشکهای نقطه-زن حزب الله باشد». «هر چه کمتر از این مشکلساز خواهد بود، از نظر ما».

این مقام ارشد افزود، وزیر خارجه به دیپلماتهای اسرائیلی «در تمام کشورهای مربوطه»، از جمله ایالات متحده و کشورهای اروپایی دستور داد بر ضرورت کاهش کمک به لبنان تا هنگامی که سازمان تروریستی تحت حمایت ایران، حزب الله، ارتقای تواناییهای نظامی که قادر به هدفگیری اسرائیل خواهد شد را متوقف نکند، تاکید نمایند.

این مقام گفت، پیام مزبور حتی پیش از بروز تظاهرات اعتراضی در لبنان به شرکای اسرائیل منتقل شده است.

این مقام تاکید کرد که اورشلیم میکوشد در سیاستهای داخلی لبنان وارد نشود و اشاره کرد هر بیانیه از سوی مقامات رسمی اسرائیل ممکن است تاثیرات منفی در پی داشته باشد.


تصویر: «سعاد الحریری» نخست وزیر لبنان حین سخنرانی خطاب به ملت، بیروت، لبنان، ۲۹ اکتبر ۲۰۱۹.
(AP/Hassan Ammar)

بنیامین نتانیاهو نخست وزیر در هفته جاری بارها هشدار داد که ایران به دنبال استقرار موشک در اطراف منطقه است تا بتواند اسرائیل و دیگر نواحی را بزند.

وی با استفاده از نامی که برای تسلیحات نادقیق بکار میرود، گفت «ایران میخواهد از ایران، عراق، سوریه، لبنان، و یمن به عنوان پایگاه حمله به اسرائیل با موشکهای کور و موشک‌های نقطه-زن استفاده کند». «این خطری است بسیار بسیار بزرگ».

روز سه شنبه، «سعاد حریری»، نخست وزیر لبنان، چند روز پس از موج تظاهراتی که در پی اعتراض شهروندان به هزینه‌های گزاف زندگی و اتهام فساد گسترده به دولت، در کشور بپا خاست، از مقام خود کناره گیری کرد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
https://www.timesofisrael.com/israels-asks-west-to-condition-lebanon-aid-on-action-against-hezbollah-missiles/