آریاس کانت کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا گفت برجام «برای امنیت اروپا، منطقه، و سراسر جهان، حیاتی است».

بروکسل – اتحادیه اروپا و ایران بر حمایت خود از قرارداد هسته ای بین المللی تاکید کردند و گفت قصد ایشان ابقای آن علیرغم تصمیم دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده به ترک معاهده تاریخی است.

پیشاپیش مذاکرات اتحادیه اروپا و ایران در خصوص همکاری بر سر فعالیت های غیرنظامی اتمی در بروکسل روز دوشبه، آریاس کانت کمیسیونر انرژی اتحادیه اروپا گفت این قرارداد «برای امنیت اروپا، منطقه، و سراسر جهان حیاتی است».

وی گفت که قراردادی که انگیزه های هسته ای ایران را محدود نموده، کاربرد دارد و «ما هیچ راه حل معتبر و صلح آمیز که جایگزین آن شود نمی بینیم».

علی اکبر صالحی معاون ریاست جمهوری ایران گفت «امیدوارم بتوانیم از مزایای این قرارداد استفاده بریم و نگذاریم بی آنکه به نتیجه برسد، از دست برود».

وی گفت اگر قرارداد شکست بخورد، «بسیار شوم خواهد بود، وضعیت غیرقابل پیش بینی خواهد بود».